HuDeEn
Ön a 4331115 látogatónk

Testvérvárosok

BÉKÉSCSABA NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI

Az önkormányzat nemzetközi együttműködésének legfontosabb területeit és kereteit a testvérvárosi kapcsolatok jelentik. A kapcsolatok létesítésének célja, hogy sokoldalú rendszer kiépítésével és ápolásával alkalmat teremtsen a város és környék értékeinek bemutatására és más országok, népek, közösségek tapasztalatainak, gyakorlatának megismerésére. Az együttműködés fontos elemeként fogalmazódik meg a teljes viszonosság, a kölcsönösség és az arányosság elve. A kapcsolatok tartalmát az egyes városokkal megkötött együttműködési megállapodások, szerződések tartalmazzák.

Békéscsaba Megyei Jogú Városnak nyolc várossal van együttműködési megállapodáson alapuló, működő és kiépített kapcsolata.

Szerbia-Montenegro Nagybecskerek (Zrenjanin)  

Békéscsabától való távolsága: 249 km

1966
Finnország Mikkeli   

Békéscsabától való távolsága: 2066 km

1981
Románia Székelyudvarhely 

Békéscsabától való távolsága: 456 km

1991
Szlovákia Trencsén (Trenčín)

Békéscsabától való távolsága: 539 km

1992
Lengyelország Tarnowskie Góry 

Békéscsabától való távolsága: 789 km

1994
Németország Lutherstadt Wittenberg 

Békéscsabától való távolsága: 1081 km

199

Ukrajna

Ungvár  (Ужгород) Békéscsabától való távolsága: 273 km 1998
Románia Belényes (Beiuș)  

Békéscsabától való távolsága: 149 km

1999

1. Zrenjanin (Nagybecskerek)

A Béga folyó partján fekvő város a Vajdaság Közép-bánsági körzetének székhelye, politikai, gazdasági, kulturális és sportközpont. Mintegy 140 ezer lakosú és több mint 20 nemzetiség él benne.

Békéscsabával 1966-ban kötötték meg az első együttműködési megállapodást, ezt követően virágzó volt a kapcsolat. A 90-es évek végére visszaestek az együttműködések, majd 1998-tól ismét felélénkült a kapcsolat. Évente a városok vezetői látogatták egymás rendezvényeit, 2003-tól egy újabb együttműködési megállapodás alapján a felek támogatásával kiszélesedtek a kapcsolatok az oktatási, kulturális és sport intézmények ill. a civil szervezetek felé. 2005-től több kiállítás csere, sporteseményen, fesztiválon való részvétel valósult meg.

 Weblap: www.zrenjanin.rs

2. Mikkeli

A város Finnország Kelet-Finnország tartományában, a dél-savoniai régióban, a fővárostól, Helsinkitől 232 kilométerre található. Lakossága 2009 márciusában 48 702 fő volt. Mikkeli érdekes kombinációja a történelemnek, hagyományoknak, az aktív üzleti életnek, a magas szintű oktatásnak, kutatásnak, a kultúrának, a természetnek és a nemzetköziségnek.

Mikkeli és Békéscsaba város vezetői 1981-ben írták alá a hosszú távú együttműködés érdekében az alap-megállapodást. Azóta folyamatos a kapcsolat nem csak az önkormányzatok, hanem a civil szervezetek és az oktatási intézmények között is.

Az együttműködés fő területei: kultúra, sport, baráti társaságok, kölcsönös nyelvtanulás.

Weblap: www.mikkeli.fi

 

3. Székelyudvarhely

Székelyudvarhely Romániában található megyei jogú város, Hargita megye második legnépesebb városa. Az Udvarhelyi-medence gazdasági és művelődési központja. Csíkszeredától 52, Marosvásárhelytől 100, Kolozsvártól 200, Brassótól 100 km-re fekszik. Székelyföld művelődéstörténetének legjelentősebb központja és évszázados hagyományokra visszatekintő székhelye. Fontos közúti csomópont, vasúti végállomás.

1991-ben kötött együttműködési megállapodás céljai között szerepel a magyar-román kapcsolatok ápolása, fejlesztése a társadalmi, gazdasági és kulturális élet területein. 1998-ban külön megállapodás rögzítette a székelyudvarhelyi és békéscsabai oktatási intézmények közötti célokat, feladatokat (cserekapcsolatok, tapasztalatcserék, továbbképzések). 2007-ben újabb megerősítést nyert a testvérvárosi kapcsolat. A két város a megállapodás keretében rögzítette, hogy támogatja az intézmények, civil és idegenforgalmi szervezetek közötti kapcsolatfelvételét, az évenkénti kölcsönös látogatást egymás városaiba.

Weblap: www.varoshaza.ro

4. Trencsén

Trencsén (Nyitra és Pozsony mellett) az egyik legrégibb város Szlovákiában. A krónikák már a XI. században említik. A Középső-Vágvölgy legnagyobb városa a Fehér-Kárpátok lábánál, a Vág folyó két partján fekszik. A róla elnevezett egykori vármegye székhelye, ma a Trencséni kerület központja. Csákfalva, Csákháza, Diósfalu, Trencsénpüspöki, Vágapátfalva, Vágaranyos, Vághidas és Zablát tartozik hozzá. Lakosainak száma 57.854 fő (2002).

A 1992-ben kötött megállapodást 2003-ban megerősítette a két város vezetősége.

Weblap: www.trencin.sk

 

5. Tarnowskie Góry

A járási jogú város Lengyelország dél-nyugati részén Felső-Sziléziában, a Sziléziai vajdaságban, a Felső-Sziléziai Ipari Körzet északi szélén található. Lakosainak száma 2009-ben 61.000 volt.

Kulcsfontosságú közúti és vasúti csomópont. Itt található Európa egyik legnagyobb rendező-pályaudvara, melynek hossza néhány kilométert tesz ki. A múltban szén, ólom, cink és ezüst kitermelésének központja. 1526-tól városi rangot kapott. XVI. században egyik legnagyobb Európai bányászati központ.

Békéscsabával 1994 óta van testvérvárosi kapcsolata. A széleskörű kapcsolat nem csak az önkormányzatok között létezik, hanem az intézmények, civil szervezetek között is. A városvezetők találkozóin túl, folyamatos a kulturális, sport kapcsolat, egymás fesztiváljain, ünnepségein való részvétel, diákcserék stb.

Weblap: www.tarnowskiegory.pl

 

6. Lutherstadt Wittenberg

Németországban Szász-Anhalt tartományban található a város. Elsősorban Luther Mártonról híres, aki itt töltötte életének nagy részét, itt indította el a reformációt, és írta meg számos művét.

A város területén már 10 ezer éve élnek. 1949-ben a Német Demokratikus Köztársaság része lett, majd 1990-től a Német Szövetségi Köztársaságé.

1995-től folyamatos a kapcsolat a két város között, különböző tapasztalatcserék, kölcsönös részvétel egymás ünnepségein. Itt is fontos hangsúlyozni a két nemzet civil szervezeteinek, oktatási intézményeinek szerepét a kapcsolatok fejlesztésében, ápolásában (baráti találkozók, iskolai kórus találkozók, sport eseményeken való részvétel).

Weblap:  www.wittenberg.de

7. Ungvár

Ungvár Kárpátalja legnagyobb városa és közigazgatási központja 116.000 lakossal, melyből csak 8.000 a magyar, 90.000 ukrán-ruszin, 16.000 orosz, 2.500 szlovák. (2001-es népszámlálás.) Az Alföld északi peremén, az Előkárpátok nyugati részén, az Ung folyó mentén terül el, a jelenlegi ukrán-szlovák határ mellett. Fontos közúti közlekedési csomópont. Vasútállomása, nemzetközi repülőtere van.

Már a honfoglalás idején is lakott területként jegyzi Anonymus a krónikájában. I. (Szent) István király által alapított várispánságok egyike volt Ungvár, amelyhez 18 község tartozott. Az 1241-es tatárdúlást követően kialakított vármegyerendszerben csak járási székhely. 1430-tól szabad királyi város, 1769-től megyeszékhely mind a mai napig a változó csehszlovák, magyar, szovjet és ukrán érában is. A járáshoz közigazgatásilag 1 városi jellegű település és 64 község tartozik (33 magyarok lakta).

Az 1998 óta meglévő kapcsolat során évente cserelátogatást tettek a városok vezetői, de jó kapcsolat alakult ki oktatási intézmények és sport szervezetek között is.

Weblap: www.uzhgorod.ws

8. Beius (Belényes)

Belényes városa Romániában található Bihar megyében, Trianonig Bihar vármegye járásszékhelye. 2002-ben 917 magyar nemzetiségű lakosa volt (az összlakosság 8,5%-a).

A Bihar-hegység alatti síkságon, a Fekete-Körös partján található, Rézbányától 30 km, Nagyváradtól 60 km távolságban.

Belényes Bihar megye legrégebbi településeinek egyike. Az írások arról tanúskodnak, hogy már az 1241-46-os tatár pusztító hadjáratok valósággal elsöpörték a Fekete Körös medencéjében található települést. A XVIII. században már virágzó mezőgazdaság és kereskedelmi élet jellemezte. Belényes a mai napig megtartotta a vidéken betöltött vezető szerepét. Kulturális, gazdasági és kereskedelmi központtá nőtte ki magát.

Az 1999-ben megkötött testvérvárosi megállapodás fő célja a magyar-román barátság ápolása, fejlesztése, a társadalmi, gazdasági és kulturális területen egymás munkáinak megismertetése. Mindkét város támogatja az intézmények közötti, ifjúsági és civil szervezetek kapcsolatok kiépítését a kultúra, az oktatás és a sport területén.

Weblap: www.beius.ro


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás